Försöksdjur

Länsstyrelsen gjorde extra kontroller av försöksdjur under våren 2012. Resultatet visade att djurhållningen generellt sett är god, men att det i vissa fall förekommer brister inom dokumentation och djurmiljö.

Projektet startade under hösten 2011, och syftet var att kartlägga verksamheter som bedriver djurförsök och att utföra djurskyddskontroller. I länet finns 35 anläggningar som har tillstånd för försöksdjursverksamhet, och enligt Jordbruksverket finns det ca 50 000 försöksdjur totalt i Västra Götalands län.

Under våren 2012 medverkade Länsstyrelsen på sammanträden med den djurförsöksetiska nämnden på kammarrätten i Göteborg.  

Kontroller

Länsstyrelsen gjorde kontroller på 20 företag. Dessa hade tillstånd för djurförsök på 1-15 anläggningar, med som mest ett hundratal djurutrymmen.  

De ansvariga presenterade sina anläggningar och försöksdjursverksamheter som helhet, och därefter gjordes kontroller på anläggningar, djurutrymmen och djur. Vid verksamheter på universitet och läkemedelsframställning, gjordes kontroller även på pågående forskningsförsök. Dessutom informerade Länsstyrelsen om föreskrifter och kontrollverksamhet vid varje besök.  

Totalt har 3 174 djur kontrollerats, varav 1250 fiskar, 1140 gnagare, 500 nötkreatur, 100 minkar, 70 kaniner, 50 grodor, 20 får, 20 fåglar, 15 katter, 4 giraffer och 5 apor.  

Resultat

Länsstyrelsens bedömning är att djurhållningen i stort sett är god i förhållande till gällande föreskrifter. Djurförsöken sker också i enlighet med etiska godkännanden.  

Det fanns brister på 12 anläggningar och dessa gällde främst otillräcklig eller obefintlig journalföring, och avsaknad av korrekt märkning/skylt. Dessa brister är allvarliga, eftersom det medfört att det inte helt gått att bedöma den påverkan som varje enskilt djur drabbats av.   

I många fall saknades också en anpassad miljö och miljöberikning. Detta var vanligast vid försök på fiskar, kaniner och gnagare.  

Det fanns även vissa andra brister i verksamheterna. Ett problem är att det förekommer verksamheter som inte är medvetna om att de bedriver djurförsök enligt nuvarande definition, och därmed inte finns med i Jordbruksverkets register över djurförsök.  

Hur fortsätter vi?

I fortsatta kontroller kommer Länsstyrelsen att i högre grad sätta fokus på frågor kring miljö och berikning gällande försöksdjur. Dessutom kommer journalföring och korrekt märkning av djurutrymmen att betonas.