Kontroller av fjäderfä 2013

Våren 2013 kontrollerade Länsstyrelsen större anläggningar med fjäderfä. De flesta anläggningar hade inga brister i djurhållningen.
Foto av ett stort inomhusutrymme med frigående höns i ett flervåningssystem

Under perioden 4 mars till 30 april 2013 genomförde Länsstyrelsen ett kontrollprojekt inom fjäderfähållning.  

Hur var det?

Djurhållningen bedömdes god på anläggningarna. På 71 procent av anläggningarna fanns det inga brister att följa upp. Ingen av slaktkycklinganläggningarna hade några brister. På anläggningarna med äggproduktion fanns det brister avseende inredning (4 anläggningar), utrymmen (5 anläggningar), och rena utrymmen (3 anläggningar). Det fanns inga brister rörande beläggningsgrad, foder och vatten, djurens renhet och hull, tillsyn och sjuka djur samt personalstyrkan.  

Vilka kontrollerades?

Under perioden kontrollerades totalt 31 anläggningar med 2 000 djur eller fler. Av dessa höll 18 värphöns för äggproduktion och 9 slaktkyckling. 4 anläggningar hade någon annan typ av produktion. 80 procent av anläggningarna som kontrollerades hade frigående system, varav fyra med tillgång till utevistelse. 65 procent av anläggningarna hade fler än 10 000 djur.  

Varför gjordes kontrollerna?

Syftet med projektet var att se hur djurskyddet fungerar på besättningarna. Vi ville också se om det skiljer i detta mellan äggproduktion och slaktkyckling.     

Vad kontrollerades?

Kontrollerna var fullständiga kontroller där samtliga kontrollpunkter för respektive verksamhet kontrollerades. Detta omfattade bland annat:

  • Beläggningsgrad
  • Inredning: sittpinne, rede och sandbad
  • Utrymmen: ventilation och ljusinsläpp
  • Foder och vatten
  • Rena utrymmen och strömedel
  • Djurens hull och renhet
  • Tillsyn och sjuka djur
  • Personalstyrka

 

Du kan läsa mer om fjäderfän på Jordbruksverkets webbplats.

 

Foto av några frigående höns inomhus.