Extra kontroller och insatser under 2014

Länsstyrelsen har ibland projekt med extra kontroller inom utvalda områden.

Förutom rutinkontroller och kontroller vid anmälningar har Länsstyrelsen ibland projekt med extra kontroller eller informationsinsatser.

Det kan till exempel handla om att kontrollera vissa djurslag eller verksamheter mer intensivt under en kortare period, eller om extra information och kontroller vid en lagändring.  

Under år 2014 informerade vi om/på och gjorde extra kontroller av  

Tidigare har vi haft extra kontroller av till exempel kalvar och ungdjur, fjäderfä, hundar och grisgårdar.  

Läs mer om de tidigare kontrollerna