Extra kontroller 2013 och tidigare

Extra kontroller som utfördes 2013 och tidigare år, och som inte återupprepades under 2014. Korta redovisningar av projekten.