Djurskydd

    

Snabblänkar till våra tjänster:

    
  Blanketter och e-tjänster - djur och djurhållning 
  Hur anmäler jag? 
  Webbanmälan  
  Jag har en fråga 
  Vanliga frågor och svar 
  Skötselråd för djur  

Delta i kommande upphandling av djurhem

 

 

 

Djur i människors ägo skyddas enligt lag, bland annat via djurskyddslagen. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att djurskyddslagen följs. Detta görs via djurskyddskontroller i länet.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Den operativa djurskyddskontrollen på regional och lokal nivå sköts av länsstyrelserna. Det är alltså till Länsstyrelsen du vänder dig om du har synpunkter på hur tamdjur och farmade djur sköts i din omgivning.

Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet och syftet med kontrollerna är att se till att djuren har det så bra som möjligt. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt djur inom lantbruket, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Förprövning av djurstallar

Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

 Content Editor

​Alla uppgifter som inkommer till länsstyrelsen är offentliga handlingar. Dessa har alla rätt att ta del av och kan begäras ut av vem som helst. Den som blir anmäld har också rätt att se hela anmälan samt de kontaktuppgifter som anmälaren har angett. 

Uppge inte ditt namn eller övriga kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.

Vid en webbanmälan kan IP-nummer begäras ut. Eftersom Länsstyrelsen i dagsläget registrerar uppgifter om IP- nummer så är vi skyldiga att lämna ut det vid en förfrågan.

Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post. Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaradressen och kan vid begäran göras offentlig.

Vill du senare få veta hur det går i ett ärende och vara anonym kan du kontakta Länsstyrelsen via telefon. Du kan inte uppge ditt namn eller lämna andra kontaktuppgifter och sedan be om att få vara anonym.

Anmäl misskötsel av djur

i Västra Götalands län

Via webb eller telefon:

Webbformulär 

010-224 50 50

Vardagar: 9-12

Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)