Djurskydd

    

Snabblänkar till våra tjänster:

    
  Blanketter och e-tjänster - djur och djurhållning  
  Hur anmäler jag?  
  Webbanmälan   
  Jag har en fråga  
  Vanliga frågor och svar  
 

Skötselråd för djur

 

 

 

Djur i människors ägo skyddas enligt lag, bland annat via djurskyddslagen. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att djurskyddslagen följs. Detta görs via djurskyddskontroller i länet.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Den operativa djurskyddskontrollen på regional och lokal nivå sköts av länsstyrelserna. Det är alltså till Länsstyrelsen du vänder dig om du har synpunkter på hur tamdjur och farmade djur sköts i din omgivning.

Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet och syftet med kontrollerna är att se till att djuren har det så bra som möjligt. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt djur inom lantbruket, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Förprövning av djurstallar

Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

 Alla handlingar är offentliga

Tänk på följande: Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan. Alla har rätt att se allt du skriver i webbanmälan.

Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon eller skickar brev.

Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post då hela e-posten och din mailadress kommer att synas.

När du gör en webbanmälan loggas IP-adressen automatiskt. IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Därför kan vi inte garantera anonymitet vid webbanmälningar. Allt du skriver i webbanmälan blir offentlig handling.

Anmäl misskötsel av djur

i Västra Götalands län

Via webb eller telefon:

Webbformulär 

010-224 50 50

Vardagar: 9-12

Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)