Omhändertagande och Djurförbud

Länsstyrelsen kan omhänderta vanvårdade djur. Polisen sköter det praktiska omhändertagandet. Djurförbud innebär att man får en rad förbud vad gäller djur och deras skötsel. Man kan ansöka om omprövning av djurförbudet hos den länsstyrelse som har gett förbudet.

Omhändertagande

Om ett djur far illa kan Länsstyrelsen bestämma att djuret ska omhändertas. Polisen är den som praktiskt hämtar djuret, och som sedan har hand om det tills Länsstyrelsen har beslutat vad som ska hända med djuret.

När det gäller sällskapsdjur har Polisen ofta avtal med vissa djurhem som kan hjälpa till vid hämtning av djuret, och där det förvaras i väntan på Länsstyrelsens beslut.

När det gäller lantbruksdjur kan djuren flyttas till en annan gård eller skötas på plats av någon som Polisen hyr in. 

I första hand brukar djuret sedan bli omplacerat till ett nytt hem. Om detta inte går kan det leda till att djuret avlivas.  Orsaker till att det inte går kan till exempel vara att djuret är sjukt, aggressivt eller mycket skyggt och förvildat.  

Djurförbud och djurbegränsning

Om man vanvårdat ett djur kan man bli prövad för djurförbud. Det kan också hända om man har struntat i att följa Länsstyrelsens beslut vid flera tillfällen. Man kan också få en begränsning i antal djur eller i vilken typ av djur man får ha.

Ett djurförbud innebär att man inte får

  • äga djur
  • utfodra eller vattna djur
  • rasta djur
  • vårda eller sköta djur
  • arbeta med eller träna djur
  • transportera djur
  • ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur.    

En överlåtelse rent ägarmässigt till någon annan är inte tillräckligt. Däremot kan man umgås med någon som har djur och man får klappa djuren och så vidare. Om man ändå har hand om ett djur kan Länsstyrelsen omhänderta djuret, även om man inte äger det. Det kan också åtalsanmälas som ett brott mot djurskyddslagen. Om djurförbudet gäller ”tillsvidare” gäller det tills beslutet upphävs.  

Om man vill få sitt djurförbud upphävt kan man ansöka om omprövning av förbudet hos den länsstyrelse som har gett förbudet. I ansökan ska man ange vad som har ändrats sedan man fick beslutet om djurförbud, som gör att ens djurhållning skulle fungera på ett bättre sätt.

 Information till social- och hemtjänst