Ärendetid för djurskyddsanmälningar

Mål*: ärendet tar 3 månader

*Aktuell ärendetid för djurskyddsanmälningar är maximal tid från det att anmälan kom in till Länsstyrelsen fram till att ärendet är avslutat.

Vad händer med ditt ärende hos Länsstyrelsen  

För att vi ska nå vårt mål ska 90 procent av anmälningarna klaras av inom 56 dagar.

När din anmälan kommit in till Länsstyrelsen bedöms den efter hur allvarlig den är och delas ut till en djurskyddskontrollant. Djurskyddskontrollanten gör som regel en kontroll på plats och skriver sedan en kontrollrapport. I vissa fall skrivs även ett föreläggande och i allvarliga fall kan det göras ett omhändertagande. Mer om hur ett ärende och en kontroll går till kan du läsa om på sidan Djurskyddskontroll. Du kan läsa mer om hur man anmäler misskötsel av djur och vad som händer sedan på sidan Anmäl misskötsel av djur.

Ju mer information du som anmälare kan ge om djuret, djurets ägare och om var djuret finns, desto effektivare blir handläggningen av ditt ärende.  

Prioritering

En anmälan prioriteras olika beroende på hur allvarlig den är. Nedanstående exempel ger en vägledning om hur vi prioriterar, men vi agerar naturligtvis så snabbt som möjligt för att försöka minska tiden som ett djur kan fara illa.  

Exempel på prio 1: Vi agerar inom max 3 arbetsdagar

 • Skadade och /eller svårt sjuka djur
 • Djur som är övergivna inne i en bostad eller ladugård/stall
 • Djur som saknar tillgång på vatten.
 • Veterinär ringer om att djurägare inte vill avliva ett mycket svårt sjukt djur  

Exempel på prio 2: Vi agerar inom max 10 arbetsdagar

 • Skällande hundar (där anmälaren ändå tror att det finns någon som sköter hunden och anger att det är djurskyddsproblem)
 • "Skitig" miljö men det finns mat och vatten
 • Bristande hovvård häst (om den inte uppges som mycket grav)
 • Anmälningar från veterinär, polis, SJV (om inte beskriven under prio 1)
 • Hund utan koja (vintertid)
 • Djur utan ligghall eller dyl. (fr.o.m. 1 dec)
 • Saknar mat/kraftigt avmagrade djur  

Exempel på prio 3: Agera vid lämpligt tillfälle

 • Förvildade katter (som inte är direkt skadade eller sjuka)
 • Trotsandet av djurförbud (om inte beskriven under prio 1 eller 2)      

Om du ska skicka in en anmälan, tänk på:

 • Ju mer information du som anmälare kan ge om djuret, djurets ägare och om var djuret finns, desto mer effektiv blir handläggningen av ditt ärende.
 • Glöm inte att lämna namn, adress, telefonnummer eller en mycket tydlig vägbeskrivning till djurägaren/djurhållaren.

Anmäl misskötsel av djur

i Västra Götalands län

Via webb eller telefon:

Webbformulär 

010-224 50 50

Vardagar: 9-12

Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)