Webbanmälan av misskötsel av djur

För djur i Västra Götalands län kan du göra en anmälan via webben här. Se mer information nedan, bland annat rörande IP-adress och offentlighet, innan du gör en anmälan.

Tänk på

Lämna så utförliga uppgifter du kan.

Fråga oss först om du är osäker på om du ska anmäla.

Anonymitet och offentliga handlingar.

Bara för djur som finns i Västra Götalands län.

Kommunen och polisen har hand om vissa typer av djurärenden.

Vad händer sedan?  Prioritering och ärendetider.

 

Frågor markerade med (*) måste fyllas i.

OBS! När du tryckt på Nästa måste du granska uppgifterna och godkänna att de skickas in till oss. Det gör du genom att fylla kod-fältet och trycka på knappen Skicka längst ner på sidan efter att den uppdaterats.

Allt du skriver blir offentlig handling som alla har rätt att läsa.

Tack för att du anmäler om djur far illa!

Anmäl misskötsel av djur

i Västra Götalands län

Via webb eller telefon:

Webbformulär 

010-224 50 50

Vardagar: 9-12

Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)

 Content Editor

​Alla uppgifter som inkommer till länsstyrelsen är offentliga handlingar. Dessa har alla rätt att ta del av och kan begäras ut av vem som helst. Den som blir anmäld har också rätt att se hela anmälan samt de kontaktuppgifter som anmälaren har angett. 

Uppge inte ditt namn eller övriga kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.

Vid en webbanmälan kan IP-nummer begäras ut. Eftersom Länsstyrelsen i dagsläget registrerar uppgifter om IP- nummer så är vi skyldiga att lämna ut det vid en förfrågan.

Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post. Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaradressen och kan vid begäran göras offentlig.

Vill du senare få veta hur det går i ett ärende och vara anonym kan du kontakta Länsstyrelsen via telefon. Du kan inte uppge ditt namn eller lämna andra kontaktuppgifter och sedan be om att få vara anonym.