Anmäl och fråga

Länsstyrelsen i Västra Götaland tar emot anmälningar om misskötsel av våra tama djur i vårt län. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Tänk på

Lämna så utförliga uppgifter du kan.

Fråga oss först om du är osäker på om du ska anmäla.

Anonymitet och offentliga handlingar.

Bara för djur som finns i Västra Götalands län.

Kommunen och polisen har hand om vissa typer av djurärenden.

Vad händer sedan?  Prioritering och ärendetider.

Hur anmäler jag?

Ring 010-224 50 50 vardagar klockan 9-12 eller gör en webbanmälan.

Vid mycket akuta anmälningar på övrig tid hänvisas till polisens växel på telefon 114 14. Om du vill komma i kontakt med en specifik handläggare kan du ringa Länsstyrelsens växel 010-224 40 00.

En anmälan är en allmän handling

Tänk på att en anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst.

Du kan välja att inte ange ditt namn när du anmäler per telefon.

Länsstyrelsen sparar inte IP adressen från en webbanmälan.

Vad behöver vi veta?

Det är mycket viktigt att du lämnar så utförliga uppgifter som du kan. Om informationen är för knapphändig kan vi inte göra någon kontroll.

Beskriv djuren noga och ange en adress eller en noggrann vägbeskrivning till djuren. Om du inte vet adressen så ange gärna om det finns några tydliga kännetecken i närheten, som till exempel en vägskylt, kyrka, skola eller något annat man lägger märke till.

Beskriv hur djuren missköts. Det räcker inte med att bara ange "vanvård", utan vi behöver mer specifik information om hur djuren missköts.

Tänk på att göra anmälan när misskötseln pågår och inte i efterhand.

Det är också bra, men inte nödvändigt, om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.  

Anmälan om förvildade katter

Om du vill anmäla förvildade katter måste du ange ditt namn i anmälan. Detta beror på att det kan vara svårt för Länsstyrelsen att hitta dessa katter vid en kontroll. 

Du kan läsa mer om vad du själv kan göra här.

Fråga

Ibland kan det vara svårt att veta om det du sett är något som borde anmälas. Det kan också vara svårt att hålla isär sin personliga åsikt om hur djur ska skötas från de krav som ställs i lagstiftningen.

Om du undrar över något får du gärna ringa eller maila oss och fråga.

Kontakta oss på telefon 010-224 50 50 vardagar klockan 9-12 eller e-posta djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en stor del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Bara för djur som finns i länet

Tänk på att anmälan måste gälla djur som finns i Västra Götalands län. Om det gäller djur i ett annat län, vänligen kontakta Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Här hittar du en lista och länkar till de kommuner som finns i vårt län.

Här finns en lista och länkar till alla länsstyrelser i landet.

Vad händer sedan?

Anmälan diarieförs, det vill säga skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden. Anmälan får därigenom ett eget diarienummer.

Anmälan skickas sedan med e-post till det kontor som ska ta hand om anmälan. På kontoret görs en bedömning av om någon behöver åka ut och kontrollera direkt. Anmälan delas sedan ut till en djurskyddskontrollant som åker ut och kontrollerar. Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan kontrollen görs. 

Vilka ärenden har Länsstyrelsen hand om?

Vi undersöker misskötsel av djur, det vill säga när människor inte sköter sina tamdjur enligt lagstiftningen. Det finns en rad olika ärenden som istället sköts av din kommun eller av polisen:

Vad har kommunerna ansvar för?

 • störningar från djur som hålls av människan, till exempel skällande hundar eller luktproblem från tamdjur
 • frågor kring gödselspridning
 • vissa kommuner kan vara behjälpliga när vilda djur, t ex grävlingar, ställer till problem men det varierar mellan kommunerna. För frågor om detta ta kontakt med respektive kommun.

Vad har polisen ansvar för?

 • Lösspringande djur som inte är misskötta
 • bortsprungna djur
 • djur som blir misshandlade
 • upphittade döda djur, till exempel påkörda katter
 • farliga hundar
 • hund i varm bil
 • stulna djur
 • vilda djur som far illa
 • döda vilda djur.

Ring polisens växel på telefon 114 14.

 

 

 

 Content Editor

​Alla uppgifter som inkommer till länsstyrelsen är offentliga handlingar. Dessa har alla rätt att ta del av och kan begäras ut av vem som helst. Den som blir anmäld har också rätt att se hela anmälan samt de kontaktuppgifter som anmälaren har angett. 

Uppge inte ditt namn eller övriga kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.

Vid en webbanmälan kan IP-nummer begäras ut. Eftersom Länsstyrelsen i dagsläget registrerar uppgifter om IP- nummer så är vi skyldiga att lämna ut det vid en förfrågan.

Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post. Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaradressen och kan vid begäran göras offentlig.

Vill du senare få veta hur det går i ett ärende och vara anonym kan du kontakta Länsstyrelsen via telefon. Du kan inte uppge ditt namn eller lämna andra kontaktuppgifter och sedan be om att få vara anonym.

Anmäl misskötsel av djur

i Västra Götalands län

Via webb eller telefon:

Webbformulär 

010-224 50 50

Vardagar: 9-12

Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)

 Info till social- och hemtjänst

 Aktuella ärendetider