Handel och förevisning av växter och djur

Många vilda arter av växter och djur hotas till sin existens. För att skydda dessa finns bland annat CITES-förordningen - rådets förordning (EG) nr 338/97 - och artskyddsförordningen (2007:845), som bland annat reglerar handel och förvaring genom att ställa krav på tillstånd och intyg.

Preparera, handla med och förevisa växter och djur - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

Sverige har genom sitt medlemskap i EU anslutit sig till den s.k. CITES-konventionen (Convention of International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora), som syftar till att skydda vilda växter och djur genom kontroll av handeln med dessa. Sverige tillämpar direktiven i CITES-konventionen genom sin nationella lagstiftning, artskyddsförordningen, som är en förordning under miljöbalken. I artskyddsförordningen har även EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) och art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) införlivats.

Artsskyddsförordningen reglerar bland annat fridlysning, förvaring, handel, transport och preparering av växter och djur samt förevisning av djur av vilda arter. Om man till exempel bedriver zoohandel, preparerar eller förevisar djur kan det krävas ett verksamhetstillstånd från Länsstyrelsen. Vad gäller förvaring är det till exempel inte tillåtet att förvara de arter av levande fåglar som lever vilt inom EU. Ett undantag från förbudet är tillfällig förvaring (högst 48 timmar) på grund av att fågeln är sjuk eller skadad.

Vi har också tillsynsansvaret för verksamheter under artskyddsförordningen, vilket bland annat innebär kontroll av att de exemplar som hanteras i en verksamhet är lagligt åtkomna.

Andra författningar som tillämpas för skyddet för växter och djur är bland annat miljöbalken (1998:808), jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.

 

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.