Fladdermöss i hus

Många personer hör varje år av sig till Länsstyrelsen för att de har fladdermöss i sitt hus. Ofta upplever man sanitära olägenheter av urinfläckar och/eller obehaglig lukt. Innan du tar kontakt med Länsstyrelsen bör du se över husets ventilation; ofta finns lösningen på luktproblemen här.

I andra fall vill man veta vad som gäller om man vill renovera. Om du har fladdermöss i huset och vill renovera det bör du samråda med Länsstyrelsen innan du påbörjar arbetet. I regel går det bra att utföra arbeten där fladdermöss bor om

  1. du inte hindrar fladdermössen från att flyga ut och in, och
  2. du utför arbeten under den tid på året då fladdermössen inte uppehåller sig i huset, i regel mellan den 15 augusti-15 september.  

Fladdermöss hör till den grupp som är strikt skyddade enligt artskyddsförordningen. Det innebär att deras fortplantningsplatser och viloplatser är skyddade. De platser de använder som uppfödning för sina ungar och övervintrar på får alltså inte försämras och/eller förstöras. Möjligheterna att få dispens för att störa fladdermöss eller förstöra deras boplatser är mycket begränsade.

Vad många inte känner till är att fladdermöss är riktiga nyttodjur; en fladdermus kan sätta i sig flera tusen myggor/natt! I normala fall är fladdermöss i byggnader alltså en tillgång.