Sjögull

Sjögull är en främmande art på väg att sprida sig i länet. Där växten får fäste kan den täcka vattenytan i vikar, sjöar och vattendrag så att du inte kan bada, fiska eller ta dig fram med båt.
Sjögull i blom

​De tjocka mattorna av sjögull tränger undan andra växter, vattenkvaliteten försämras och risken för algblomningar ökar. Därför behöver sjögull bekämpas. Växten kommer ursprungligen från Asien och Mellaneuropa och är en art som gynnas av varmare klimat.

Viktigt att börja i tid

Om bekämpningen av sjögull påbörjas tidigt, när beståndet är litet, finns goda möjligheter att få bort växten. Om den däremot får fäste i stora bestånd är det sannolikt omöjligt att bli av med den. 

Förhindra spridning

  • Undvik att slå sjögull - växtdelar sprider sig lätt till nya vatten
  • Kör inte med motorbåt i sjögull. Propellern sliter av växtdelar som bildar nya bestånd.
  • Köp inte sjögull som prydnadsväxt till dammar eftersom risken för spridning är stor.

Bekämpa sjögull

Om beståndet är litet är det bäst att plocka den för hand. Större bestånd bör täckas med duk eller liknande som förhindrar växten att nås av solljus. Lägg ut täckningen under våren innan den börja växa och se till att den täcker ett par meter mer än själva beståndet.

Rapportera fynd och bekämpning

Rapportera fynd av sjögull och eventuella åtgärder till Länsstyrelsen och din kommun. Glöm inte att fråga markägaren om tillstånd för åtgärden.
Sjögull har rapporterats från följande kommuner i länet: Färgelanda, Orust, Härryda, Mark, Borås, Ulricehamn. 


Checklista

Om du hittar sjögull

  • Kontrollera att det är rätt art. Sjögull påminner om den gula näckrosen, men bladen är mindre. Bladet är åtta till tolv centimeter, har en vågig kant och undersidan är rödprickig. Sjögull blommar i juli till augusti och har gula blommor som sticker upp en bit ovanför bladen. De fem kronbladen har en fransig kant. Växten är rotad i botten och kan växa till tre meters djup. 
  • Hur stort är området med sjögull? Går området att täcka eller behövs en större åtgärd? Rita gärna in på karta eller ta koordinater. Se informationskartor i WebbGIS för att få fram koordinater.
  • Rapportera fyndet till Länsstyrelsen och din kommun. 
  • Informera båtägare och andra för att undvika att växtdelar slits av, eftersom dessa kan bilda nya bestånd på andra ställen. 
  • Bekämpa om det går. Effektivast är täckning som förhindrar ljus, se faktabladet. Kontakta markägaren först för godkännande av bekämpningen. Länsstyrelsen kan ge råd.
  • Rapportera bekämpningen av sjögull till Länsstyrelsen och din kommun.