Parkslide - en besvärlig främmande art

Parkslide är en främmande art på spridning i länet som kan orsaka stora skador. Rotsystemet kan tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp och den riskerar tränga ut inhemska arter.
Blommande parkslide

Det som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Parkslide kommer ursprungligen från Asien och gynnas av varmare klimat.

Viktigt att börja i tid

Om man påbörjar bekämpningen tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år. 

Förhindra spridning

  • Plantera inte parkslide i din trädgård
  • Slå inte av den med hackande redskap, även små delar av växten kan slå rot
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar
  • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits

Bekämpa parkslide

Att hugga ner växten fyra gånger per år kan begränsa spridningen. Första huggningen görs när de första skotten visar sig, den sista före växten går i vila under hösten. För att bli av med parkslide grävs plantorna upp. Rotsystemet kan växa flera meter djupt och minsta bit som blir kvar kan ge upphov till nya plantor. Efter uppgrävning täcks marken med heltäckande presenning i flera år. Hantera färska stjälkar och rötter som farligt avfall.