Främmande djur och växter i vår natur - invasiva arter

Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Cirka 2 000 främmande arter har lyckats etablera sig i Sverige - på land och i vatten. En fjärdedel av dessa skapar problem för naturen och människan och kallas invasiva arter.

En främmande art kan vara ett djur, en växt eller annan levande organism som spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. En del av de främmande arterna, så kallade invasiva arter, kan göra stor skada genom att konkurrera ut våra inhemska arter och vara bärare av nya sjukdomar. Andra nya arter ger inte någon negativ påverkan alls. 

Det är svårt att förutse vad som kommer hända om en främmande organism får fäste i en ny miljö, men när det väl har skett är det närmast omöjligt att få bort den – speciellt i havet där inga naturliga avgränsningar finns.

Rapportera dina fynd

Alla främmande arter bör rapporteras in på Artportalen. På så sätt hjälps vi åt att förbättra kunskapen i landet. Dessutom bygger vi på underlaget inför framtida arbete med olika arter.

Tre främmande arter i Västra Götaland

Parkslide

Sjögull

Spansk skogssnigel

Läs mer om främmande arter

Främmande arter i Västra Götalands län (Rapportnr 2016:19)

Främmande arter i Västra Götalands län (Rapportnr 2009:02)

Främmande arter i Västerhavet 

Frågor och svar om hantering av signalkräfta

Naturvårdsverket om främmande arter

 

 Läs mer om främmande arter