Djur och natur

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om Länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

  
  
Description
  
  
  
  
Besök våra naturreservatBesök våra naturreservat
Här hittar du information om våra ca 500 naturreservat och hur du tar dig dit.
Besök våra naturreservatIn page navigation
Anmäl misskötsel av djurAnmäl misskötsel av djur
Om djur far illa kan du anmäla detta till Länsstyrelsen via telefon eller via vårt webbformulär.
Anmäl misskötsel av djurIn page navigation
Nya Komet - skydda din egen skogNya Komet
Med Nya Komet kan du som skogsägare föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd och då få ersättning.
Nya Komet - skydda din egen skogIn page navigation
Campa i skyddad naturCampa i skyddad natur - vad gäller?
Kolla vad som gäller där du vill tälta, bo i husbil eller husvagn.
Campa i skyddad natur - vad gäller?In page navigation