KOMPIS-bidrag

För att stärka kommunernas medverkan i havsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett nytt bidrag, KOMPIS, som kan sökas hos Länsstyrelsen.

Det nya bidraget KOMPIS – Kommunal planering i (statlig) samverkan – ska underlätta kommunernas deltagande i havsplaneringen. Bidraget riktar sig till kustkommuner och gäller översiktlig planering med koppling till havet. Samordningen av anspråk och intressen i kust- och havsområdet är den gemensamma kärnan i den kommunala översiktsplaneringen och den statliga havsplaneringen. Kommunerna får en särskilt viktig roll i havsplaneringen under 2016 och 2017, då förslagen till havsplaner tas fram.

Läs mer om KOMPIS

Om havsplanering i Västerhavet