Skydda en byggnad enligt kulturmiljölagen - ansökan

Här kan du ansöka om att skydda en byggnad enligt kulturmiljölagen. Ett byggnadsminne kan vara en byggnad eller en hel bebyggelsemiljö, en park, en trädgård eller till och med en gammal väg som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnena har ett omfattande och långsiktigt skydd och ska bevaras för framtiden.