Ansökan om tillstånd - Kyrkliga kulturminnen

Gå direkt till ansökan

När behövs tillstånd?

Alla åtgärder som påverkar de kulturhistoriska värdena i skyddade kyrkomiljöer är tillståndspliktiga. Sedvanligt underhåll eller brådskande reparationsåtgärder kräver normalt inte tillstånd. Det är Länsstyrelsen som bedömer vilka åtgärder som är tillståndspliktiga. Är ni tveksamma eller har frågor ska ni kontakta Länsstyrelsen innan ni sammanställer ansökningshandlingarna.

Anlita antikvarisk kompetens

Det är viktigt att ni tidigt i en renoverings- och/eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Detta för att hitta en lösning som både kan tillgodose era behov och bidra till att de kulturhistoriska värdena bevaras. Det är också lämpligt att en antikvarie eller sakkunnig med motsvarande kompetens tar fram den konsekvensbeskrivning som ska bifogas ansökan. Vid behov kan Länsstyrelsen kräva att denna utarbetas av en antikvarisk expert.

Länsstyrelsen kan vid behov ställa krav på att en antikvarisk expert medverkar under åtgärdernas utförande. Ange i ansökan vem ni föreslår som antikvarisk expert. Länsstyrelsen bedömer om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven. Antikvariska experter finns både på vissa museer och inom privata företag.

Detta behövs för att ansöka

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella. Obligatoriska uppgifter i ansökan är:

 • en beskrivning av och en motivering till den föreslagna åtgärden
 • en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och/eller material
 • en konsekvensbeskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värden

Ansökan

Ansökan om tillstånd ska göras via e-tjänsten nedan. Övriga ansökningshandlingar ska skickas separat i e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se ange "433 Ansökan kyrkliga kulturminnen" och kyrkans/ begravningsplatsens namn i e-postens ämnesfält.

Observera att det inte går att backa i blanketten, så läs igenom ovanstående information noga.

Steg:

 1. Fyll i fälten. Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.
 2. Bekräfta de uppgifter du angett.
 3. Din ansökan är nu inskickad.
 4. Skicka in obligatoriska bilagor med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se
 5. Din ansökan är nu komplett

OBS: E-tjänsten är för närvarande under konstruktion. Använd istället följande dokument:

Kyrkliga kulturminnen - tillstånd för åtgärder

Kyrkliga kulturminnen - tillstånd för åtgärder

   Blanketter

  OBS! För en snabbare hanteringen av er ansökan ber vi er använda e-tjänsten. Använd enbart blanketterna vid behov. 

  Kyrkliga kulturminnen - tillstånd för åtgärder

  Kyrkliga kulturminnen - tillstånd för åtgärder