Antikvarisk medverkan - bilaga

Syftet med antikvarisk medverkan är dels att vara ett stöd under byggprocessen, dels att följa arbetet så att detta utförs i enlighet med Länsstyrelsens beslut samt att vid behov tillkalla tillsynsmyndigheten. Experten ska även dokumentera åtgärderna.