Stöd för renovering och energieffektivisering i bostadsområden

Stödet består av två delar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren och en del går till fastighetsägaren. Ansökan måste gälla båda delarna.

Stödet kan sökas från och med den 1 oktober 2016 och renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har inkommit till Länsstyrelsen.

Ansökningsblanketten med kompletterande bilagor kan skickas digitalt i PDF-format med e-post till länsstyrelsen i det län där byggnaden finns.

Ansökningsblankett och guide för stödet finns tillgängliga här: 

Ansökningsblankett

Guide för hur du fyller i ansökan

Den digitala ansökan behöver inte vara undertecknad. Dessutom ska en undertecknad ansökningsblankett i original skickas med post till länsstyrelsen i det län där byggnaden finns.

Adress till Länsstyrelsen i Västra Götalands län:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

E-postadress: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Mer information om stödet
Länsstyrelsens webbplats

Boverkets webbplats

Via en sökfunktion på Boverkets webbplats kan du också se om en fastighet ligger i ett område som berättigar till stöd.