Stöd till solceller

Länsstyrelsen ansvarar för de statliga stöd som erbjuds bygg- och bostadssektorn. Det är hos Länsstyrelsen du ansöker om bostadsbyggnadssubventioner/räntebidrag eller om olika former av engångsbidrag.

Mer om stöd till solceller

Ansökan

Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats. Ansökan lämnar du till Länsstyrelsen i det län där anläggningen ska installeras. Du kan också ansöka via Energimyndighetens e-tjänst.

Gå till e-tjänsten