Stöd till bostäder för äldre personer

Nytt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Stödet kan sökas från och med den 15 november 2016 och avser både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden.