Stiftelser

Stiftelser finns som e-tjänst där du som är registertecknare och har en e-legitimation bland annat kan anmäla ändring av  registeruppgifter.

Om du har en e-legitimation och stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret kan du skicka in stiftelsen årsredovisning via e-tjänsten ”Skicka in årsredovisningar”.

Gå till e-tjänsten

Support för e-tjänsten

Öppettider
måndag-fredag 8:00-16:00
Telefon
010-223 03 03