Bingo - Totalalliansen

Ansökningshandlingar för Totalalliansen 2018 (Göteborgs kommun)

För att kunna söka del i Totalalliansen krävs att föreningen:

  • bedriver sin verksamhet inom Göteborgs kommun,
  • har aktiva medlemmar mellan 7-25 år
  • har ett ideellt och allmännyttigt syfte
  • är öppen för alla
  • har kostnader som uppgår till minst ett prisbasbelopp (för närvarande 44 800 kr)
  • har stadgar
  • och har funnits i minst två år.  

Den 9 juni 2017 är sista ansökningsdag för bingospel under år 2018. Bilaga till alliansansökan och samtliga handlingar enligt den ska då ha kommit in till Idrottens Bingo i Göteborg AB.  

Är du osäker på om föreningen tillhör Totalalliansen? Sök efter föreningens namn i denna lista som omfattar de föreningar som tillhör Totalalliansen 2017. Kan du inte hitta din förening på listan vänligen kontakta Länsstyrelsen.

För att förbättra och effektivisera ansökningsprocessen finns ansökningsblanketten i digital form (Word-fil). Genom att klicka på länken nedan öppnas en dialogruta. Välj alternativet "spara som", därmed laddar du ner Word-filen till din hårddisk. Fyll sedan i blanketten "Bilaga till alliansansökan" i datorn. Skriv ut blanketten enkelsidigt och glöm inte att underteckna den. Idrottsföreningar kopierar bilagan till alliansansökan i två exemplar och övriga föreningar kopierar bilagan till alliansansökan i ett exemplar.

Blankett, kopiorna och övriga ansökningshandlingar skickas till:
Idrottens Bingo Grand
Att: Eva Gausel
Kungsgatan 47
411 15 Göteborg