Bingo - Kransalliansen

Eventuellt kommer en ny myndighet att ta över länsstyrelsernas tillståndshantering av bingo- och lotteriärenden. Riksdagen har dock ännu inte fattat beslut om detta, men beräknas göra det under våren 2018. Informationen nedan kan därför komma att uppdateras.

Ansökningshandlingar för Kransalliansen 2019 (Göteborgs kranskommuner)

För att kunna söka del i Kransalliansen krävs att föreningen:

  • bedriver sin verksamhet i någon av Göteborgs kranskommuner (Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Härryda eller Öckerö)
  • har aktiva medlemmar mellan 7-25 år
  • har ett ideellt och allmännyttigt syfte
  • är öppen för alla
  • har kostnader som uppgår till minst ett prisbasbelopp (för närvarande 45 500 kr)
  • har stadgar och
  • har funnits i minst två år.

Den 8 juni 2018 är sista dag att lämna in ansökan till Idrottens Bingo AB för bingospel under år 2019. Bilaga till alliansansökan och samtliga handlingar enligt den ska då ha kommit in till Idrottens Bingo i Göteborg AB. 

Är du osäker på om föreningen tillhör Kransalliansen? Sök efter föreningens namn i denna lista som omfattar de föreningar som tillhör Kransalliansen 2018. Kan du inte hitta din förening på listan vänligen kontakta Länsstyrelsen.

För att förbättra och effektivisera ansökningsprocessen finns ansökningsblanketten i digital form (Word-fil). Genom att klicka på länken nedan öppnas en dialogruta. Välj alternativet "spara som", därmed laddar du ner Word-filen till din hårddisk. Fyll sedan i blanketten "Bilaga till alliansansökan" i datorn. Skriv ut blanketten enkelsidigt och glöm inte att underteckna den. Kopiera bilagan till alliansansökan i ett exemplar.

Blankett, kopiorna och övriga ansökningshandlingar skickas till:

Idrottens Bingo Grand
Att: Eva Gausel
Kungsgatan 47
411 15 Göteborg