Ansökan bingospel - föreningar i allianser

Eventuellt kommer en ny myndighet att ta över länsstyrelsernas tillståndshantering av bingo- och lotteriärenden. Riksdagen har dock ännu inte fattat beslut om detta, men beräknas göra det under våren 2018. Informationen nedan kan därför komma att uppdateras.

Den 8 juni 2018 är sista ansökningsdag för bingospel under år 2019.

För att förbättra och effektivisera ansökningsprocessen finns ansökningsblanketten i digital form (Word-fil). Genom att klicka på länken nedan öppnas en dialogruta. Välj alternativet "spara som", därmed laddar du ner Word-filen till din hårddisk.

Fyll sedan i blanketten "Bilaga till alliansansökan" i datorn. Skriv ut blanketten enkelsidigt och glöm inte att underteckna den. Idrottsföreningar kopierar bilagan till alliansansökan i två exemplar och övriga föreningar kopierar bilagan till alliansansökan i ett exemplar.

Blanketten ”Underlag för bingoansökan – Ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret” ska fyllas i för att underlätta handläggningen för varje alliansansökan. Blanketten kan fyllas i analogt med de traditionella ansökningshandlingarna eller använd någon av de två olika digitala fil-formaten nedan. Används något av de två digitala filformaten, bör den bifogas tillsammans med föreningens senaste balans- och resultaträkning.

Underlag för bingoansökan - ekonomisk redovisning

Underlag för bingoansökan - ekonomisk redovisning

Idrottens Bingo (Bilaga till alliansansökan)

Alingsås

Borås

Kinna

Kungälv

Mölndal

Stenungsund

Strömstad

Övriga allianser (Bilaga till alliansansökan)

Borås - Norrby Bingo

Halmstad - Fortuna Bingo

Skövde - Bingo Skövde

Trollhättan - City-Bingo

Uddevalla - Föreningsalliansen - Bingo 18