Bevakningsföretag

Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen. Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd.

All personal hos bevakningsföretag ska vara godkänd av länsstyrelse innan de får arbeta i företaget.

Gå till e-tjänsten