Saneringsanmälan eller underrättelse om upptäckt av förorening

Saneringsåtgärder som kan innebära ökad risk för spridning eller exponering av föroreningar måste anmälas till tillsynsmyndigheten. Undantaget är om risken bedöms vara väldigt liten.

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Blanketten nedan kan användas för att anmäla en saneringsåtgärd eller för att underrätta om upptäckt av förorening.
Checklistan nedan anger vad en saneringsanmälan generellt bör omfatta