Checklista för innehåll i slutrapport av saneringsåtgärd

När en saneringsåtgärd/efterbehandlingsåtgärd är genomförd ska en slutrapport lämnas in till tillsynsmyndigheten. Denna checklista innehåller uppgifter som vanligen behöver lämnas i samband med slutrapporten.