Anmälan om vattenverksamhet

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan ska istället anmälas till länsstyrelsen för prövning. Detta bör göras i god tid innan åtgärderna påbörjas. Vilka vattenverksamheter som ska anmälas och hur du går tillväga beskrivs här.