Vattenverksamhet – anmälan

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan ska istället anmälas till länsstyrelsen för prövning. Detta bör göras i god tid innan åtgärderna påbörjas.