Rensning - anmälan

Ett dike eller ledning betraktas som en vattenanläggning och du som ägare är skyldig att underhålla den.