Anmälan om ändring av tillståndspliktiga anläggningar

Den här blanketten använder du för att anmäla en mindre ändring enligt miljöbalken vid en tillståndspliktig verksamhet.

Mer information om ändring av tillståndspliktig verksamhet hittar i Miljöprövningsförordning (2013:251).