Samråd - vattenverksamhet

Infomation om hur man genomför samråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken.