Förfrågan ur vattenarkivet

Blankett för beställning av och frågor om handlingar ur vattenarkivet (Lantbruksingenjörens arkiv), gällande  täckdikningsplaner och kartor/ritningar/förrättningsakter för markavvattningsföretag, d.v.s. äldre samfälligheter bildade för att torrlägga åkermark med hjälp av dikning eller invallning.