Ansökan om medel ur Vattenåtgärdsanslaget

Varje år kan kommuner och lokala aktörer ansöka om medel till vatten- och fiskevårdsprojekt från vattenåtgärdsanslaget (VÅGA). VÅGA-medel är en del av havs- och vattenmiljöanslaget som Länsstyrelsen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Vi arbetar tvärsektoriellt för att prioritera vilka åtgärder som får medel. Kommuner och ideella organisationer kan söka.