Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken.

Information och blankett för anmälan om vattenverksamhet