PCB i byggnader

PCB i byggnader - inventering och sanering av byggnader byggda eller renoverade mellan åren 1956-1973.