Miljörapport - täktverksamhet

Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.

 

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).  

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:9) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport.

Här finns miljörapportens textdel anpassad för täkter. Vägledningen ger råd om hur miljörapporten ska fyllas i.