Miljörapport - allmän blankett

Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.    

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport.

Mer vägledning om miljörapporter finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Användarinstruktion för SMP och mallar för emissionsdeklarationen i SMP finns på SMPs webbplats.