Miljörapport - jordbruksverksamhet

Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.  

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport.

Naturvårdsverkets vägledning om hur uppgifter om djurhållning ska redovisas i SMP:s emissionsdeklaration.