Miljörapport - energianläggningar

Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport.

Naturvårdsverkets vägledning med instruktion för hur uppgifter för stora förbränningsanläggningar ska fyllas i miljörapporten.