Miljörapport - avfallsanläggningar, deponier m.fl. verksamheter

Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport.

Naturvårdsvekets information om utökad rapportering för avfallsmottagande avfall.

Naturvårdsverkets vägledning med råd om hur rapportering av bygg och industriavfall ska rapporteras.

Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) hittar du de mallar som kan användas för miljörapporten.
Komplettera med de bilagor som är relevanta för din verksamhet.

Bilagor

1. Deponering
2. Mellanlagring och behandling av farligt avfall
3. Sortering och mellanlagring av annat avfall än farligt avfall
4. Kompostering
5. Biogas
6. Jordtillverkning