Miljörapport - deponier m.fl. verksamheter

Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport.

Naturvårdsvekets information om utökad rapportering för avfallsmottagande avfall.

Naturvårdsverkets vägledning med råd om hur rapportering av bygg och industriavfall ska rapporteras.