Miljörapport - avloppsreningsverk

Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:9) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport. 

Naturvårdsverkets vägledning med instruktion om hur uppgifter från avloppsreningsverk ska rapporteras i SMP  

Mallar för emissionsdeklarationen i SMP