Miljörapport - återvinningscentraler

Klicka på rubriken ovan för fullständig information om hur du använder blanketten (gäller i listningsläget).
Miljörapporterna ska lämnas in senast den 31 mars.
 

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via  Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:9) redovisas vad som ska finnas med i en miljörapport. 

Här finns miljörapportens textdel anpassad till återvinningscentraler.