Avfall - Karakterisering av förorenade massor som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av förorenade massor som ska deponeras.