Avfall - Grundläggande karakterisering av avfall till deponi