Vindbrukskollen

Du kan registrera och söka efter information om vindkraftsetableringar samt projektera för ny vindkraft på www.vindlov.se.

Vindbrukskollen är en nationell databas med information om befintliga och projekterade vindkraftverk i Sverige. Läs mer om Vindbrukskollen på www.vindbrukskollen.se.

 

Gå till e-tjänsten