Bidrag till efterbehandling (sanering) av förorenade områden

Kommuner kan söka bidrag för att efterbehandla (sanera) förorenade områden.

Läs mer om hur bidraget kan sökas här