Klimatklivet - stöd för lokala klimatinvesteringar

Nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om stödet och om hur du gör din ansökan