Statsbidrag till verksamheter för asylsökande

Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande.

Ansökningsperiod: 21 mars – 5 maj 2017. 

Ansökan och tillhörande bilagor ska skickas med e-post senast 5 maj till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Det kommer att finnas möjlighet att söka statsbidrag vid ett senare tillfälle under året. Vi återkommer om tidpunkt.

Beslut och utbetalning
Beslut meddelas sökande efter den 31 maj. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län inom sex veckor efter beslut.